یکشنبه های آموزش، ابتکاری نو در آریا سهند تبریز
2023-08-25
اولویت آریا سهند حمایت از صنایع پایین دستی است
2023-10-17

حمایت آریا سهند تبریز از محصولات دانش بنیان

محصولات دانش بنیان در آریا سهند تبریز

محصولات دانش بنیان در آریا سهند تبریز

گروه صنعتی آریا سهند تبریز به منظور حمایت از شرکت های فناور و دانش بنیان، خرید محصولات دانش بنیان را در اولویت تامین مواد اولیه و مورد نیاز خود قرار داده است.

مدیرعامل گروه صنعتی آریا سهند تبریز با اعلام این خبر گفت: با توجه به اهمیت حمایت از شرکت ها و محصولات دانش بنیان بر اساس سیاست های بالادستی اقتصادی کشور و ایمان به نقش این شرکت ها در توسعه اقتصادی ایران، گروه صنعتی آریا سهند تبریز از سال های گذشته اقدام به خرید محصولات اولیه از شرکت های دانش بنیان نموده است.

حمل کاری اظهار کرد: بر همین اساس، هم اکنون محصولات دانش بنیان جایگزین محصولات دیگر شده و در اولویت خرید و حمایت قرار گرفته اند.

وی تاکید کرد: به عنوان نمونه و در آخرین اقدام انجام شده، هم اکنون محصول آب صابون مورد استفاده در گروه صنعتی آریا سهند تبریز توسط شرکت آریان پترول ایده که یک شرکت دانش بنیان است، تامین می شود.

حمل کاری در پایان گفت: گروه صنعتی آریا سهند تبریز در ادامه نیز ضمن دعوت از شرکت های دانش بنیان برای همکاری، حمایت از این شرکت ها را در اولویت کاری خود قرار داده است.