شکایات و پیشنهادها

گروه صنعتی آریا سهند تبریز آماده دریافت شکایات و پیشنهادات شما در زمینه فروش و ارسال کالاهای درخواستی، پاسخگویی پرسنل به مشتریان و کیفیت محصولات تولیدی است. پیشنهادات و انتقادات شما مشتریان ارزشمند گروه صنعتی آریا سهند تبریز به طور کامل بررسی می شود و بدون شک باعث ارتقای سطح کیفی محصولات و خدمات این گروه صنعتی و سرلوحه فعالیت های آینده آریا سهند تبریز خواهد بود. پیشاپیش از وقت ارزشمندی که برای ارسال پیشنهادها و انتقادات به این گروه صنعتی اختصاص داده اید، سپاسگزاریم.