بازدید فرمانده سپاه عاشورا از فعالیت های گروه صنعتی آریا سهند تبریز
2021-04-20
بازدید مسئولان سپاه عاشورا از گروه صنعتی آریا سهند تبریز
2020-09-12

بازدید نماینده محترم ولی فقیه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی آریا سهند تبریز

بازدید نماینده محترم ولی فقیه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی آریا سهند تبریز