بازدید نماینده محترم ولی فقیه در آذربایجان شرقی از گروه صنعتی آریا سهند تبریز
2020-11-26
بازدید رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از آریا سهند تبریز
2020-08-05

بازدید مسئولان سپاه عاشورا از گروه صنعتی آریا سهند تبریز

بازدید مسئولان سپاه عاشورا از گروه صنعتی آریا سهند تبریز