بازدید مسئولان سپاه عاشورا از گروه صنعتی آریا سهند تبریز
2020-09-12
محصولات تولیدی گروه صنعتی آریا سهند تبریز
2020-07-26

بازدید رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از آریا سهند تبریز

بازدید رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از آریا سهند تبریز