بازدید رئیس سازمان حمایت تولیدکنندگان و مصرف کنندگان از آریا سهند تبریز
2020-07-23
فرصت های شغلی در حوزه فنی و مهندسی
2020-07-30

فرصت های شغلی در حوزه امور دفتری

گروه صنعتی آریا سهند تبریز، از علاقمندان به همکاری در حوزه امور دفتری این شرکت دعوت به ارسال رزومه کاری می نماید. علاقمندان به همکاری در این حوزه می توانند مشخصات فردی، رزومه کاری و سوابق خود را به ایمیل این شرکت به آدرس info@ariasahandtabriz.com ارسال نمایند.